top of page

Marika Malin Sopimusehdot


Täydellisen epätäydellinen minä verkkovalmennus

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 01.11.2023 alkaen.


1. Palveluntarjoaja

Marika Malin

KVK (Dutch business register): 58674977

 

Postiosoite: Gesina van der Molenstraat 36, 2642 CV Pijnacker, The Netherlands

 

2. Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kuluttajan, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä ”asiakas”) ja Marika Malin (jäljempänä ”yritys”) välisessä suhteessa. Yritys tarjoaa palveluinaan digitaalista sisältöä (mm. verkkovalmennuksia).


3. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä on kertaluontoinen. Kertaluontoinen sopimus syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä palvelun. Asiakas ei ole tämän jälkeen velvollinen ostamaan muita tuotteita eikä sitoudu kuukausittaisiin maksuihin tai ostoihin. Sopimus päättyy, kun palvelu on suoritettu loppuun.


4. Hinnat

Yrityksellä on oikeus muuttaa palveluidensa hintoja. Verkkokaupassa näkyvä hinta on voimassa oleva hinta kyseiselle palvelulle. Hinnat sisältävät arvonlisäveron BTW (VAT tarif in the Netherlands) 21 %.


5. Maksuehdot

 1. Yritys tarjoaa palveluille maksutapana laskutuksen.

 2. Viivästyneistä maksuista peritään korkolain mukainen viivästyskorko sekä maksumuistutuksista ja muista perintätoimista aiheutuneet kulut. Yritys siirtää maksamattomat saatavat huomautuksen jälkeen perintätoimiston perittäviksi. Perintätoimisto käyttää maksamattomien laskujen perintään vapaaehtoista ja oikeudellista perintää. Laskuihin lisätään perintätoimiston hinnaston mukaiset perintäkulut.

 3. Yritys voi katkaista asiakkaan pääsyn ostamiinsa palveluihin viivästyneiden tai maksamattomien maksujen (myös osamaksuerien) takia, jos maksu ei ole saapunut eräpäivään mennessä. Tämä ei kuitenkaan poista asiakkaan maksuvelvollisuutta.


6. Osamaksu

 1. Osamaksu tarkoittaa maksuvaihtoehtoa, jossa asiakas maksaa tietyn rajallisen määrän osamaksuja päästäkseen käyttämään palvelua. Osamaksujen määrä on rajallinen ja asiakas sitoutuu ostoa tehdessä maksamaan kaikki tulevat osamaksuerät.

 2. Ensimmäinen osamaksuerä veloitetaan heti oston yhteydessä. Tämän jälkeen seuraava erä veloitetaan kuukauden päästä. 

 


7. Palveluiden käyttöoikeus

 1. Asiakas saa palvelun ostettuaan siihen käyttöoikeuden niin kauan kuin  valmennus kestää. Valmennuksen päätyttyä asiakkaalla on oikeus kurssialustalle seuraavat 3 kuukautta. Käyttöoikeus on rajattu eli palveluiden ja sisältöjen omistus- ja tekijän- ja teollisoikeudet eivät siirry asiakkaalle.

 2. Käyttöoikeus on asiakkaalle henkilökohtainen ja antaa asiakkaalle oikeuden käyttää ostamaansa palvelua vain omassa yksityisessä tai oman yrityksen käytössä näiden ehtojen mukaisesti.

 3. Asiakas ei saa jakaa käyttöoikeutta kenenkään kanssa, eikä siirtää sitä kenellekään. Asiakas ei saa näyttää tai levittää käyttöoikeutta vaativien palveluiden sisältöä millään tavalla (esim. internetissä), ellei yritys anna siihen erikseen lupaa. Asiakkaan käyttäjätilin tai käyttöoikeuden jakaminen tai levittäminen on sopimusrikkomus ja voi johtaa palveluiden katkaisuun ja mahdollisiin korvausvaatimuksiin.

 4. Käyttöoikeutta vaativa sisältö voidaan yrityksen yksipuolisella päätöksellä ja ilman ilmoitusta muuttua vapaasti saatavilla olevaksi ja päinvastoin.


8. Palveluiden saatavuus ja toimivuus

 1. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä kurssialustalle. Rekisteröitymisvaiheessa asiakkaan tulee ilmoittaa etunimi sekä käytössä oleva sähköpostiosoite.

 2. Palvelun ostamisen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa etu- ja sukunimi, osoite sekä mahdollisesti muita henkilötietoja. Asiakas vastaa tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Yritys ei vastaa väärien tietojen antamisen johdosta aiheutuvista mahdollisista vahingoista. 

 


9. Ehtojen muutos

Yritys pidättää itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Asiakas on velvollinen tarkistamaan sopimusehtojen sisällön ja päättämään sen jälkeen, haluaako hän jatkaa sopimusehtojen noudattamista. Mikäli asiakas ei halua noudattaa näitä tai myöhemmin muutettuja sopimusehtoja, yrityksen sivustojen ja palveluiden käyttö tulee välittömästi lopettaa.


10. Peruutusehdot

Yritys- ja yhteisöasiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta, ellei yritys ole sitä itse erikseen mainitusti antanut.


11. Valitukset ja vastuu

 1. Jos sinulla on valituksia neuvonnasta ja/tai toiminnasta, arvostan että kerrot siitä. Kyse voi olla väärinkäsityksestä, joka voidaan ratkaista puhumalla. Voit myös sopia kanssani erillisen, maksuttoman istunnon, jossa voit ilmaista huolesi. Voit myös tehdä kirjallisen valituksen osoitteeseen marika.malin@me.com. Vastaan siihen kirjallisesti. 

12. Henkilötietojen kerääminen ja luovuttaminen

Yritys noudattaa kaikessa henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä tietosuojalakia.

Yrityksen rekisteri- ja tietosuojaseloste löytyvät yrityksen verkkosivuilla.


13. Vastuunrajoitukset

 1. Yritys ei vastaa mistään tilaukseen, toimitukseen tai tuotteeseen liittyvästä tai mistään edellä mainitusta aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä tai muusta vahingosta paitsi siihen asti kuin pakottava määräys kuluttajanasuojalaissa tai muussa pakottavassa laissa on kyseisen vahingon osalta toisin määrännyt.

 2. Yritys ei vastaa verkkosivuston käytön yhteydessä esiintyneistä teknisistä häiriöistä ja siitä seuraavasta puutteellisesta tilausten käsittelyssä eikä kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden, kuten kurssialustan, toimintahäiriöistä (kuten järjestelmien toimintahäiriöt ja viiveet maksujen siirtymisessä) eikä sopimuksista, jotka asiakas tekee kolmansien osapuolten kanssa ostaessaan tuotteita.

 3. Yritys ei missään tapauksessa vastaa palvelujen, tuotteiden tai näiden sisältämien materiaalien pohjalta ja johdosta tehtyjen asiakkaan päätösten seuraamuksista tai näiden aikaansaamisista tuloksista. Yritys ei näin ollen takaa sitä, että tämän palvelut välittömästi tuottavat asiakkaalle rahallista tuottoa.


14. Erimielisyydet ja sovellettava laki

 1. Nämä sopimusehdot on laadittu, jotta erimielisyyksiä ei syntyisi. Mikäli kuitenkin erimielisyyksiä syntyy palveluista tai sopimuksesta muutoin, pyritään ne ratkaisemaan asiakkaan ja yrityksen välisillä neuvotteluilla.

 2. Kuluttaja-asiakas: mikäli palveluita tai muutoin sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, noudatetaan EUn mukaisia lakeja ja säädöksiä.

 3. Tähän sopimukseen sovelletaan Euroopan Unionin lakia. Palveluista tai sopimuksesta muutoin aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yrityksen kotipaikan mukaisessa tuomioistuimessa, elleivät asiakas ja yritys pääse asiassa neuvotteluilla sovintoon.

bottom of page